2001 Sprite Swing in Bloemfontein, Free State for sale

2001 Sprite Swing
2001 Sprite Swing
2001 Sprite Swing
2001 Sprite Swing

In pragtoestand met: Voltent, rally tent & aircon. " Caravan Movers" ook beskikbaar vir ekstra onkostes.